SEŽEŇ SI HOKEJKU, TENISKY, 2 AŽ 4 SPOLUHRÁČE, ZAREGISTRUJ SE A PŘIJEĎ 25.7.2020 ZMĚŘIT SVOJE SÍLY V POULIČNÍM HOKEJI DO BRATŘIC

CO OD NAŠEHO TURNAJE ČEKAT?

STREET-HOCKEY BRATŘICE JE MALÝ TURNAJ V POULIČNÍM HOKEJI, PROBÍHAJÍCÍ SPÍŠE V RODINNÉ ATMOSFÉŘE (COŽ NEZNAMENÁ, ŽE SE NEMŮŽEŠ VYBIČOVAT K POŘÁDNÝM VÝKONŮM) 

CELÝ DEN V BRATŘICKÉM AREÁLU BUDE K DISPOZICI OBČERSTVENÍ, KTERÉ VÁM BUDE S ÚSMĚVEM VYDÁVAT NAŠE OBSLUHA. HLADEM A ŽÍZNÍ NEPOJDETE.

TÝMY BUDOU MÍT VE STARTOVNÉM ZAPLACENÉ "STRAVENKY" SAMOZŘEJMĚ.

IKDYBY BYLO CELÝ DEN 40°C, NEMUSÍTE SE BÁT CELKOVÉHO PŘEHŘÁTÍ. V BRATŘICÍCH SE NACHÁZÍ VEŘEJNÝ BAZÉN, KAM SE MŮŽETE JÍT KDYKOLIV BĚHEM TURNAJE (SAMOZŘEJMĚ NE KDYŽ HRAJETE) OCHLADIT. U BAZÉNU JE ROVNĚŽ OBČERSTVENÍ, KDYBY VÁM OD NÁS NECHUTNALO.

HRAJEME S TENISÁKEM NAPUŠTĚNÝM VODOU, MÁ TROCHU LEPŠÍ HYBNOST A CELKEM TO S NIM BOLÍ. DOPORUČUJU VYZKOUŠET.

ROZMĚRY HŘIŠTĚ JSOU TAK AKORÁT, ABYSTE SE HEJBLI, ALE NEUBĚHALI 20x10 METRŮ.

KDYBYSTE SE VÁŽNĚ SNAŽILI CELÝ TURNAJ A PŘESTO NEPOSTOUPILI DO FINÁLE, NEBREČTE, MÁME CENY I PRO NEJLEPŠÍHO STŘELCE A LÍDRA KANADSKÉHO BODOVÁNÍ TURNAJE.


CELÝ DEN BUDE ZAKONČEN POSEZENÍM, KDE BUDE ČAS NA OSLAVY VÍTĚZŮ.


PRAVIDLA SI PROSÍM PŘEČTĚTE NÍŽE, NEMĚLY BY V NICH ČÍHAT ŽÁDNÉ ZÁLUDNOSTI.
PŘI REGISTRACI JSTE POVINNI ODSOUHLASIT, ŽE JSTE SI JE ŘÁDNĚ PROČETLI.


PRAVIDLA

Hrajeme podle pravidel Red Bull Urban Bully mírně upravenými dle potřeb našeho turnaje

1. KONCEPT

Street-Hockey Bra3ce je turnaj v pouličním hokeji.

Turnaje se účastní pětičlenné týmy. Každý účastník musí být starší 15let. Každý hráč musí být řádně zaregistrován a mít uhrazené startovné.

Každý účastník turnaje musí být zaregistrován. Registrace je možná pouze skrze web www.sdhbratrice.cz/hokej. Registrace je závazná a nepřenosná. Zaplacené startovné je nevratné, resp. bude vráceno pouze v případě zrušení závodu ze strany organizátora. Po vyplnění povinných údajů, zaškrtnutí obou polí, čímž účastník potvrzuje, že si prostudoval "Pravidla a stanovy" a souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů stiskne tlačítko "Odeslat". Startovné činí 1000 Kč na tým (cca 200Kč na hráče). Tým jako celek registruje kapitán a platí také celé startovné. Po dokončení registrace obdrží účastník potvrzující mail.

Na dodržení pravidel dohlíží rozhodčí a ředitel závodu. Průběh turnaje řídí ředitel turnaje. Regulérnost hřiště a podmínek schvaluje ředitel turnaje po konzultaci s organizátorem turnaje a to nejpozději 30 minut před započetím zápasů a opakovaně kdykoli během průběhu turnaje, zejména při změně podmínek.

Každý tým sám odpovídá za to, že se včas dostaví k zápasu. Pokud se nedostaví po opakovaných výzvách, bude utkání kontumováno.

K účasti v turnaji se nemohou přihlásit osoby mladší 15 let. Pro zájemce mladší 18 let je nutný podpis "Čestného prohlášení" od rodičů, eventuálně zákonného zástupce odpovědného za zájemce mladšího 18 let. Podpis rodičů nebo zákonného zástupce musí být ověřen.

Každý účastník se musí dostavit osobně v den turnaje na předzápasovou rozpravu, v místě turnaje dle harmonogramu (v 9:00). Účastník obdrží startovní balíček a podepíše potvrzení o souhlasu s pravidly ("Čestné prohlášení")

Povolena je jakákoliv sportovní obuv dle uvážení účastníka, bez speciálních úprav.

Organizátor si vyhrazuje právo provádět změny pravidel a rozpisu.

2. SYSTÉM TURNAJE

201 Kvalifikace

BUDE UPŘESNĚNO PODLE POČTU REGISTROVANÝCH TÝMŮ

PRAVIDLA HRY

1. HRACÍ PLOCHA

101 Rozměry hřiště

1. Hřiště má rozměry 20 m x 10 m a je ohraničeno mantinely s rohy do pravého úhlu. Hřiště je obdélníkové, rozměry udávají délku x šířku.

102 Značky na hřišti

1. Na hrací ploše se nachází pouze jedna značka. Tato značka značí bod pro úvodní buly a leží v místě, kde se protíná podélná a příčná osa hřiště.

2. Na hrací ploše se nachází pouze tři čáry. Dvě jsou umístěny v brankovém prostoru a značí brankovou čáru. Jedna protíná polovinu hrací plochy.

103 Prostor pro střídání

1. Prostory pro střídání o délce 3 m jsou vyznačeny podél jedné z dlouhých stran hřiště, 3,5 m od středové čáry, a zahrnují hráčské lavice.

104 Trestné lavice a zapisovatelský stolek

1. Zapisovatelský stolek a trestné lavice jsou umístěny naproti prostorům pro střídání u středové čáry.

2. ČAS HRY

201 Hrací čas

1. Hrací čas je 2 x 8 minut s jednou dvouminutovou přestávkou, během které si družstva musí vyměnit strany.

2. Hrací čas není čistý. To znamená, že se čas při běžném přerušení hry nezastavuje. Výjímkou je pouze přerušení při vyloučení, v případě zranění nebo při technickém řešení jakékoli záležitosti. Po vstřeleném gólu čas pokračuje.

202 Time Out

1.Doba Time Outu je 30 vteřin.

203 Prodloužení

1. Prodloužení trvá dokud jeden z týmů nevstřelí gól. Po gólu v prodloužení končí celé utkání. Platí tedy pravidlo tzv. zlatého gólu.

3. ÚČASTNÍCI HRY

301 Počet hráčů

1. Každé družstvo může využít maximálně 5 hráčů. V poli mohou být současně pouze 3 hráči.

302 Střídání

1. Střídání hráčů se může provádět kdykoliv během utkání a bez omezení počtu střídání.

303 Zvláštní pravidla pro kapitány družstev

1. Každé družstvo musí mít kapitána.

2. Jen kapitán družstva má právo mluvit s rozhodčími a zároveň je povinen s nimi spolupracovat.

3. Před každým utkání je kapitán povinen vyzvednout sadu rozlišovacích dresů u stolku rozhodčích v dostatečném časovém předstihu. Po ukončení utkání je kapitán povinen sadu rozlišovacích dresů opět vrátit.

304 Rozhodčí

1. Utkání je kontrolováno a řízeno jedním rozhodčím.

4. VÝSTROJ

401 Výstroj hráčů

1. Všichni hráči v poli musí mít oblečeny dresy skládající se z trika a trenýrek.

2. Všichni hráči musí mít obuv.

3. Hráči jsou povinni používat rozlišovací dresy pořadatele.

402 Osobní vybavení hráčů

1. Hráč na sobě nesmí mít osobní vybavení, které by mohlo způsobit zranění.

403 Míč

1. Míč musí poskytnout pořadatel. Jedná se o tenisový míček napuštěný vodou.

404 Hokejka

1. Každý hráč musí být vybaven hokejkou primárně určenou ke hře hokeje nebo hokejbalu.

2. Hráčům je zakázáno ke hře využít tzv. brankářskou hokejovou hůl.

3. Délka hokejky je libovolná.

405 Rukavice

1. Hráči nesmí ke hře použít hokejové rukavice.

5. STANDARDNÍ SITUACE

501 Obecná pravidla pro standardní situace

1. Jestliže je hra přerušena, pokračuje vždy standardní situací podle příčiny přerušení.

2. Rozhodčí vždy písknou jednou pro přerušení hry. Po tomto hvizdu může být míč uveden do hry, pokud je v klidu a na správném místě.

3. Standardní situace nesmí být bezdůvodně zdržována. Na rozehrávku standardní situace má exekutor čas 5 vteřin.

502 Vhazování

1. Na začátku každého poločasu nebo pro potvrzení regulérně vstřelené branky se vhazování provádí na středovém bodě.

2. Pokud je hra přerušena a žádnému z družstev nelze udělit rozehrání, volný úder nebo trestné střílení, hra pokračuje vhazováním.

3. Vhazování se provádí vždy na středovém bode.

4. Všichni hráči, mimo těch, kteří provádějí vhazování, musí okamžitě bez výzvy rozhodčích zaujmout postavení alespoň 3 m od míče včetně hokejky.

5. Vhazování se účastní jeden hráč v poli z každého družstva. Hráči jsou čelem ke krátké straně soupeřovy poloviny hřiště a nesmí mít před vhazováním žádný fyzický kontakt. Chodidla musí být ve stejné vzdálenosti od středového bodu. Hokejky jsou drženy jakýmkoli způsobem oběma rukama. Čepele jsou ve vzduchu a nesmějí přesahovat vlastní polovinu hřiště.

6. Vhazování provádí rozhodčí z ruky ke středovému bodu.

7. Po vhození míčku do hry hra pokračuje dle dalších pravidel. Je tedy možné přímo z vhazování vstřelit branku.

503 Situace vedoucí ke vhazování

1. Je-li míč neúmyslně zničen nebo poškozen.

2. Pokud se mantinel v kterémkoliv místě rozdělí.

3. Pokud dojde ke zranění.

4. Stane-li se během hry neobvyklá situace.

5. Je-li uloženo odložené vyloučení, protože provinivší se družstvo získalo a kontroluje míč.

6. Pokud rozhodčí nemohou rozhodnout, které družstvo bude provádět rozehrání nebo volný úder.

7. Pokud rozhodčí považují své rozhodnutí za nesprávné.

504 Rozehrání

1. Opustí-li míč hřiště, rozehrání provede družstvo, které se neprovinilo.

2. Rozehrání se provádí v místě, kde míč opustil hrací plochu, 1 metr od mantinelu.

3. Hráči bránícího družstva okamžitě a bez výzvy rozhodčích zaujmou postavení alespoň 3 m od míče, včetně hokejky.

4. Míč musí být rozehrán hokejkou a musí být zasažen, ne tažený nebo zvedaný.

5. Hráč provádějící rozehrání se míče nesmí dotknout podruhé, dokud se míče nedotkne jiný hráč nebo výstroj jiného hráče.

6. Z rozehrání je možno přímo vstřelit branku.

505 Situace vedoucí k rozehrání

1. Opustí-li míč hříště.

506 Volný úder

1. Pokud dojde k přestupku vedoucímu k volnému úderu, bude družstvo, které se neprovinilo, provádět volný úder.

2. Volný úder se provádí v místě přestupku ve vzdálenosti větší než 3,5 m od brankové čáry.

3. Hráči bránícího družstva okamžitě a bez výzvy rozhodčího zaujmou postavení alespoň 3 m od míče, včetně hokejky.

4. Míč musí být rozehrán hokejkou a musí být zasažen, ne tažený či zvedaný.

5. Hráč provádějící volný úder se nesmí dotknout míče podruhé, dokud se míče nedotkne jiný hráč nebo výstroj jiného hráče.

6. Z volného úderu je možno přímo vstřelit branku.

507 Situace vedoucí k volnému úderu

1. Pokud hráč přidrží soupeře či soupeřovu hokejku.

2. Zvedne-li hráč v poli čepel hokejky nad úroveň pasu v nápřahu vzad před zasažením míče, nebo při došvihu vpřed po zasažení míče.

3. Hraje-li hráč, nebo snaží-li se hrát chodidlem nebo jakoukoliv částí hokejky nad úrovní pasu.

4. Vloží-li hráč v poli svou hokejku, chodidlo či nohu mezi soupeřovy nohy či chodidla.

5. Pokud hráč v poli ovládající míč nebo ve snaze ho získat strká nebo tlačí soupeře jinak než ramenem na rameno.

6. Jestliže hráč při vedení míče nebo ve snaze získat míč nebo lepší postavení naběhne nebo vrazí zády do soupeře, nebo zabrání soupeři v pohybu zamýšleným směrem.

7. Je-li vhazování, rozehrání či volný úder špatně proveden nebo záměrně zdržován.

8. Je-li udělen trest za přestupek spáchaný v souvislosti s hrou.

9. Když hráč zdržuje hru.

10. Poruší-li hráč pravidlo 3 m během provádění rozehrání nebo volného úderu, může být rozehrání opakováno.
Pokud je rozehrání či volný úder rozehrán ve chvíli, kdy se protihráč pokouší zaujmout správnou pozici, nebudou provedena žádná opatření. Zformuje-li družstvo obrannou zeď v nedovolené vzdálenosti, bude situace opakována.

6. TRESTY

601 Obecná pravidla pro tresty

1. Je-li spáchán přestupek vedoucí k trestu, bude viník potrestán.

2. Potrestaný hráč musí být po celou dobu vyloučení na trestné lavici.

3. Čas vyloučení běží souběžně s hracím časem.

4. Čas vyloučení je jedna minuta.

602 Vyloučení na trestnou lavici

1. Vyloučení na trestnou lavici postihují družstvo, a proto nesmí být vyloučený hráč nahrazen na hrací ploše během trestu.

2. Zároveň lze jednomu hráči měřit pouze jeden trest.

3. Pokud dojde k vyloučení hráče na trestnou lavici v době, kdy již jiný spoluhráč pyká za předchozí trest, je povinen usednout na trestnou lavici. Jeho trest se odkládá do skončení předešlého trestu. Trest druhého potrestaného hráče se spouští zároveň se skončením prvního trestu.

603 Přestupky vedoucí k minutovému vyloučení na trestnou lavici

1. Pokud hráč přidrží soupeře nebo hokejku soupeře za účelem přerušení jeho pohybu v gólové situaci.

2. Proviní-li se hráč nebezpečnou hrou hokejkou. To platí i pro nekontrolovaný nápřah, došvih nebo zvedání hokejky přes soupeřovu hlavu, pokud je to považováno za nebezpečné či rušivé pro soupeře.

3. Pokud hráč strčí soupeře proti mantinelu nebo bráně.

4. Pokud hráč narazí nebo podrazí protihráče.

5. Vyzvedne-li si hráč v poli hokejku z jiného místa než z vlastního prostoru pro střídání.

6. Narazí či strčí-li hráč soupeře, který neovládá míč.

7. Hraje-li nebo zastavuje-li hráč v poli míč vleže nebo vsedě.
To zahrnuje i zastavování či hraní míče s oběma koleny nebo jednou rukou na podlaze, kromě ruky držící hokejku.

8. Dojde-li k špatnému střídání. Hráč opouštějící hřiště musí překročit mantinel dříve, než smí na hřiště vstoupit střídající hráč. Jestliže to není dodrženo, trest je udělen, pouze pokud to ovlivnilo hru. Za špatné střídání se též považuje, jestliže hráč v přerušené hře vystřídá v jiném místě než ve vlastním prostoru pro střídání. Potrestán bude pouze hráč vstupující na hřiště.

9. Hraje-li družstvo s příliš mnoha hráči na hřišti.
Potrestán bude pouze jeden hráč.

10. Pokud družstvo systematicky přerušuje hru menšími přestupky vedoucími k volným úderům. To platí také, když družstvo během krátké doby spáchá několik menších přestupků. Hráč, který se provinil jako poslední, odslouží trest.

11. Zdržuje-li hráč úmyslně hru.
To platí i pro zahození či odnášení míče hráčem provinivšího se družstva v přerušené hře, úmyslné blokování míče proti mantinelu nebo úmyslné ničení míče.

12. Zdržuje-li družstvo úmyslně hru. Pokud se podle názoru rozhodčích družstvo svým jednáním blíží potrestání, musí být, je-li to možné, před učiněním případných opatření nejprve upozorněn kapitán družstva. Je-li trest uložen, kapitán družstva určí hráče v poli, který není v tom okamžiku trestán, aby trest odsloužil. To platí také pro pozdní nastoupení družstva zpět na hrací plochu po přestávce.

604 Vyloučení do konce utkání

1. Hráč nebo člen realizačního týmu vyloučený do konce utkání musí okamžitě odejít z hřiště a střídačky a nesmí se dále žádným způsobem podílet na utkání.

2. Po vyloučení do konce utkání následuje vždy vyloučení na trestnou lavici.

605 Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání

1. Účastní-li se utkání hráč nebo člen realizačního týmu neuvedený v zápise o utkání.

2. Pokud hráč ve vzteku zlomí hokejku nebo poničí jinou část své výstroje.

3. Proviní-li se hráč nebezpečnou fyzickou hrou. To zahrnuje jakékoliv nebezpečné, násilné či nesportovní přestupky považované za úmyslné.

4. Účastní-li se hráč nebo člen realizačního týmu rvačky. 
Za účastníka rvačky se hráč považuje tehdy, pokud použil údery nebo kopy.

5. Proviní-li se hráč nebo člen realizačního týmu brutálním přestupkem.
To platí i pro hození hokejky nebo jiného vybavení na soupeře.

6. Proviní-li se hráč nebo člen realizačního týmu hrubým nesportovním chováním.
Hrubým nesportovním chováním se rozumí sprosté urážení rozhodčích, hráčů, členů realizačních týmů, pořadatelů nebo diváků.

7. Proviní-li se hráč nebo člen realizačního týmu násilným jednáním.
Násilné jednání znamená úmyslný útok na fyzickou integritu jedince, aniž dojde ke zranění. To zahrnuje plivání na hráče apod.

7. BRANKY

701 Uznané branky

1. Branka je považována za uznanou, jestliže byla vstřelena správným způsobem a potvrzena vhazováním na středovém bodě.
Každá uznaná branka musí být zaznamenána v zápise o utkání spolu s časem a s čísly skórujícího a asistujícího hráče. Za asistujícího hráče je považován hráč stejného týmu podílející se přímo na vstřelené brance. Ke každé brance je zaznamenána jen jedna asistence.

2. Uznaná branka nesmí být po následně provedeném vhazování zrušena. 
Jsou-li si rozhodčí jisti, že branka byla uznána neprávem, musí to být zapsáno.

702 Správně vstřelené branky

1. Když míč přejde celým objemem zepředu brankovou čáru po správném odehrání hokejkou hráče v poli a pokud útočící družstvo těsně před nebo ve spojení se vstřelením branky nespáchalo přestupek trestaný volným úderem nebo vyloučením.

2. Když míč přejde celým objemem zepředu brankovou čáru poté, co ho hráč bránícího družstva usměrnil svou hokejkou nebo tělem, popřípadě ho hráč útočícího družstva neúmyslně usměrnil svým tělem a pokud útočící družstvo těsně před nebo ve spojení se vstřelením branky nespáchalo přestupek trestaný volným úderem nebo vyloučením. Branka není považována za správně vstřelenou, pokud hráč útočícího družstva kopne úmyslně míč těsně předtím, než míč zamíří do brány.

703 Nesprávně vstřelené branky

1. Když útočící hráč úmyslně usměrní míč jakoukoli částí těla do brány. Protože to není považováno za přestupek, hra bude obnovena vhazováním.

2. Když míč přejde brankovou čáru během nebo po signálu. Poločas nebo utkání končí vždy zároveň se začátkem signálu.

3. Když se míč dostane do brány, aniž přejde brankovou čáru zepředu.

4. Když útočící hráč v poli úmyslně kopne míč a ten se dostane do brány poté, co je tečován soupeřem nebo jeho vybavením. Protože to není považováno za přestupek, hra bude obnovena vhazováním. Úmyslná přihrávka nohou směrující na soupeřovu branku je nicméně povolena.