HISTORIE

Přečtěte si, prosím, něco málo o historii našeho sboru

Naše historie začíná již v roce 1925. Můžete si s námi nyní projít důležité události rok po roce

"Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán" 

Ano, o tom se přesvědčili roku 1863 i obyvatelé Bratřic. Tento rok byl pro obec velkou pohromou. Shořelo 23 domů. Někteří si postavili nové domky, jiní prodali vše co jim zbylo a odjeli do Ameriky. 

Požáry se stávaly velmi často a nebylo se čemu divit. Stavení byla převážně dřevěná a ke svícení se používal otevřený oheň. když vypukl požár a byl jen trochu větší vítr, mělo to katastrofální následky. 


Další neopatrné zacházení s ohněm mělo za následek i menší požár v roce 1864 a 1866,kdy shořelo několik domů. Proto po těchto ohních měli hospodáři ze dvou usedlostí č. 8 a 12 povinnost udržovat hasičské nářadí jako vědra, háky a žebříky. V boji proti požárům vyplynula nutnost zakládat organizované spolky. V lednu 1925 pozval starosta obce pan Vesecký župního starostu hasičů J. Štejdlera a dozorce J. Kňákala, aby vysvětlili občanům úkol hasičstva.


Členská základna čítala 33 členů. Tento nově založený hasičský sbor připadl pod Pacovskou hasičskou župu, která měla číslo 142. 

Rok po roce

 • 1925 - založení dobrovolného hasičského sboru Bratřice
 • 1926 - započato se stavbou hasičské výzbrojny na návsi vedle kovárny
 • 1927 - dokončení stavby hasičské výzbrojny 
 • 1928 - 5.-6. července účast pana J. Koči, K. Picky a J. Moravce na hasičském sjezdu v               Praze
 • 1929 - pojištění hasičské výzbrojny u pojišťovny Slávie                                                                 - založení ženského hasičského sboru
 • 1930 - založení samaritánského odboru, který vedl pan Jan Míka
 • 1931 - likvidace požáru u pana Veseckého
 • 1933 - likvidace požáru na Hladově                                                                                               - 30. července proběhlo v obci okrskové cvičení a cvičení žen se sekyrkami
 • 1934 - lokalizován lesní požár na Stražišti
 • 1935 - župní sjezd. Byla provedena ukázka se stříkačkou a cvičení žen se sekyrkami
 • 1937 - vybudování dřevěného sušáku na hadice vedle výzbrojny
 • 1938 - mobilizace - povoláni do zbraně byli tři členové sboru
 • 1939 - 1945 - činnost hasičů utlumena - válka
 • 1945 - obnova plesové činnosti
 • 1950 - oslava 25. výročí požárního sboru
 • 1952 - vypracován poplachový plán obce
 • 1954 - převzetí pohřebního vozu do inventáře sboru
 • 1956 - odbahnění panského rybníka a vyvýšení hráze
 • 1959 - byla přivezena novámotorová stříkačka PPS 8
 • 1960 - přemístění hasičské techniky do čísla 17 vedle p. Heřmánka
 • 1967 - sbor byl dvakrát při hašení závodu DDL v Lukavci
 • 1969 - demolice staré výzbrojny na návsi vedle kovárny
 • 1971 - zakoupení vycházkových stejnokrojů
 • 1972 - přidělení nové výkonnější hasičské stříkačky PPS12
 • 1973 - oslavy 700. výročí založení obce s okrskovým cvičením
 • 1974 - okrsková soutěž o putovní pohár Bratřic
 • 1975 - 50. výročí založení sboru
 • 1985 - likvidace požáru v Jetřichovci - kolna na seno
 • 1986 - likvidace ohně v Jetřichovci - kolna na slámu
 • 1989 - okrsková soutěž o putovní pohár Bratřic
 • 1992 - přemístění hasičské techniky do areálu VOD v Bratřicích
 • 1994 - obec koupila pro hasiče Tatru 805 k tahání motorové stříkačky a přesunu hasičů
 • 2000 - 24. prosince požár kulturního domu v obci
 • 2002 - od restituentů odkoupení celého pořadového čísla 17 pro stavební účely
 • 2003 - požár v Lukavci                                                                                                                    - dostavba hasičské zbrojnice za vydatné pomoci 22 členů sboru
 • 2005 - 80. výročí hasičského sboru s námětovým cvičením za účasti 12 družstev                       - kraj Vysočina vyhodnotil hasičskou zbrojnici jako "Stavba roku"
 • 2006 - dovybavení hasičského materiálu