SDH BRATŘICE

ČLENOVÉ


Štefan Polák

Starosta SDH

Členem od roku 1988

Karel Rokos

Náměstek SDH

Členem od roku 1998

Miloslav Šteker

Velitel SDH

Členem od roku 1989

Miroslav Lhota

Strojník SDH

Členem od roku 1998

Marie Lhotová

Jednatel SDH

Členkou od roku 2004

Ondřej Zeman

zástupce velitele SDH

Členem od roku 2004

Vladimír Mařinec

zástupce strojníka SDH

Členem od roku 2004


Vlastimil Hájek

člen soutěžního týmu

Členem od roku 1998

Karel Rokos

člen soutěžního týmu

Členem od roku 1983

Zdeněk Zeman

člen soutěžního týmu

Členem od roku 1994

Jaroslav Hájek

člen soutěžního týmu

Členem od roku 1998

Petr Karas

člen soutěžního týmu

Členem od roku 2004

Marek Rokos

člen soutěžního týmu

Členem od roku 2004

Jiří Vlček

člen soutěžního týmu

Členem od roku 2010

Stanislav Zamrzla

člen soutěžního týmu

Členem od roku 1994

Lubomír Rokos

člen soutěžního týmu

Členem od roku 2014

Jiří Zeman

člen soutěžního týmu

Členem od roku 2002

Tomáš Humeš

člen soutěžního týmu

Členem od roku 2016

Roman Havlíček


Členem od roku 2006

Monika Karasová


Členkou od roku 2004

Petr Švec


Členem od roku 2007


Josef Heřmánek

členem od roku 1954


Josef Adam

členem od roku 1967


Petr Moravec

členem od roku 1970


Oldřich Šedivý

členem od roku 1988


Petr Moravec

členem od roku 1991


Josef Kříž

členem od roku 2000


Iveta Buřičová

členkou od roku 2004


Lenka Zemanová

členkou od roku 2007

Miroslav Míka

členem od roku 1954


Jaroslav Hájek

členem od roku 1970


Jiří Moravec

členem od roku 1970


Vladimír Hloušek

členem od roku 1985


Martin Šedivý

členem od roku 1991


Radek Kadela

členem od roku 2000


Jiří Míka ml.

členem od roku 2004


Radka Simandlová

členkou od roku 2004


Nikola Zemanová

členkou od roku 2007

 

František Holada

členem od roku 1970